Kérdése van? Hívjon minket! +36303017730

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük a vigorszerszam.hu weboldalán! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

 

Amennyiben kérdése merülne fel a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, (továbbiakban ÁSZF) a vigorszerszam.hu használatával, az elérhető termékekkel vagy a vásárlás menetével kapcsolatban, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot az elérhetőségeink menüpontban megjelölt kapcsolatok egyikén.

 

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

 • A szolgáltató neve: EURO-TOOLS HUNGARY Kft.
 • A szolgáltató székhelye: 2089 Telki, Kilátó köz 2.
 • A szolgáltató telephelye: 9027 Győr, Hűtőház u. 15.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: webshop@eth.hu
 • Cégjegyzékszáma: 13-09-128117
 • Adószáma: 14731529-2-13
 • Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-143589/2018
 • A szerződés nyelve: magyar

 

Tárhelyszolgáltató adatai

 • Név: UNAS Online Kft.
 • Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
 • Elérhetőség: unas@unas.hu
 • Weboldal: unas.hu

 

Webáruházunkkal kapcsolatos fogalmak

Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt ingó dolog.

Az Áruk lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás:

A honlapon a megvásárolható Áruk lényeges tulajdonságairól az egyes Áruknál szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

Felek: Eladó és Vevő együttesen.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Funkcionalitás: a www.vigorszerszam.hu webáruházban elérhető áruk azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse.

Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel.

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Vételár: az Áruért fizetendő ellenszolgáltatás.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Euro-Tools Hungary Kft.

Vonatkozó jogszabályok

 1. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2018. május 02. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 08. 02. verziószám: ETH_ASZF_2.3 2

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 1. Regisztráció/vásárlás

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 08. 02. verziószám: ETH_ASZF_2.3 3

 1. Rendelés menete

5.1. Felhasználó regisztráció nélkül és regisztrációval is rendelhet a webáruházból. Regisztráció esetén be kell jelentkeznie - bejelentkezik a www.vigorszerszam.hu webshopba.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott terméket/termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „eltávolítás – a kis kuka” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „megrendelés gombra” kattint Felhasználó.

5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1. Fizetési módok:

Szállítási, Fizetési módok:

Barion

A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya és e-pénz elfogadására alkalmas fizetőkapu, amely verhetetlen árai mellett számos innovatív funkcióval rendelkezik. Használata még kényelmesebb a csupán egy perces regisztrációt követően. Mivel a bankkártya-számokat egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya használatához. A Barion webes felületén riportok, export lehetőség, valamint kiküldött havi számlalevél segítik az üzleti folyamatokat, illetve a hivatalos elszámolást. A tranzakciók valós időben zajlanak, és mobil applikációban is lehet látni a beérkező tételeket. A Barion felhasználók az ingyenes Barion applikáció segítségével egyre több boltban és vendéglátóhelyen mobillal is tudnak fizetni, anélkül, hogy készpénzt vagy bankkártyát kellene magukkal vinniük. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: H-EN-I-1064/2013). A bankkártya visszaélések elleni védelmet rugalmasan és igazságosan kezeljük.

Simple bankkártyás fizetés (OTP csoport)

A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja. A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. 

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI? 

A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.

A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.

A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.

A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára.

Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal

Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett bankja: MHB Bank Kedvezményezett neve: EURO-TOOLS HUNGARY Kft. Adószám: 14731529-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-128117 Kedvezményezett számlaszáma: 10103379-35529200-01005004. A rendelésed leadása után néhány perccel rendszerünk az átutaláshoz díjbekérőt állít ki, amelyen szerepelnek a fizetéshez szükséges adatok. A megjegyzésben kérjük tüntesse fel a díjbekérő számát, hogy azonosítani tudjuk a beérkezett utalást.

Utánvéttel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. Utánvétes fizetésnek minősül az átvevőponton történő bankkártyás fizetés is. Az utánvétes fizetési módnak költség vonzata van. E fizetési mód választása esetén - a rendelés végösszegétől függetlenül - egységesen bruttó 600 Forint utánvételi díjat vagyunk kénytelenek felszámítani.

Átvételi módok, átvételi díjak

MPL Posta Pont

Miért érdemes MOL- Coop PostaPontra rendelni?

Mert a legtöbb MOL PostaPont napi 24, a Coop PostaPontok többsége pedig 12 órában nyitva tart, így a munka előtt és után is elhozható a csomag. Itt megnézhető, hogy Önnek melyik esik útba.

SMS-ben vagy e-mailben értesítjük a küldemény érkezéséről, ahogy Ön szeretné.

Az átvételi pontok könnyen megközelíthetőek.

A kutakon a parkolás egyszerű és ingyenes.

A MOL PostaPontokon és a Coop PostaPontok nagy részében bankkártyával is fizethet.

A küldemények maximális tömege 20 kg.

MPL futárszolgálat

Kényelmes és egyszerű csomagátvételi lehetőség. Fizethet bankkártyával vagy készpénzzel.
A kézbesítést kérheti lakcímére, vagy akár munkahelyére. Országos lefedettség.
Kétszeri kézbesítési kísérlet MPL Üzleti csomag esetén, amelyet az alapdíj tartalmaz.

Bővebb info: https://www.posta.hu/kuldemeny_erkezese/haznal_torteno_csomagkezbesites

MPL Csomagautomata

A Csomagautomaták lényegében egy képernyővel ellátott kezelőfelületből és különböző méretű rekeszekből állnak, amelyek a csomagokat rejtik. A Csomagautomatáknál az átvétel gyors - a kapott kód és telefonszámunk megadásával máris hozzáférünk rendelésünkhöz. Ezen kívül napi 24 órában állnak a rendelkezésünkre.

Bővebb infó: https://www.posta.hu/csomagautomata

Express One futárszolgálat

Rendelésed az Express One futárszolgálat szállítja ki az általad megadott szállítási címre, amely NEM lehet postafiók, ugyanis arra a címre az Express One nem tudja kézbesíteni a csomagodat. A kiszállítás napjáról e-mailben tájékoztatunk, az Express One pedig el fogja küldeni Neked a csomag nyomkövetési kódját.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben/bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Előre utalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően vehető át vagy kerül kiszállításra.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára a külön megállapodásban szereplő napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül a megrendelt áru a Felhasználó tulajdonába.

Készpénz: Amennyiben a megrendelt termék üzletünkben kerül átvételre, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét üzletünkben teljesítse készpénzben/bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

5.5.2. Szállítási költség Szolgáltató az aktuális szállítási költségeit online felületein teszi elérhetővé. Raklapos termékekre és külföldi szállítási címre egyedi árat ad a Szolgáltató.

5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag nem tartalmazza, azt PDF formátumban e-mailben küldjük ki az ügyfélnek. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 08. 02. verziószám: ETH_ASZF_2.3 4

5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés megerősítése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.9. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor a „kuka” „eltávolítás” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.11. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, illetve e-mail szolgáltatójának hibás működése miatt nem érkezik meg a visszaigazolás.

5.12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-10 munkanapon (kiemelt akciós időszakokban 4-10 munkanapon) belül.

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

6.3.1. Hangfelvételek rögzítése, tárolása és rendelkezésre bocsátása A Szolgáltató az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkező, panaszokról és bejelentésekről, valamint a Szolgáltató és az ügyfél közötti telefonos kommunikációról, valamint az ezekről indított kimenő hívásokról az ügyfélszolgálati tevékenység minőségének ellenőrzésére, továbbá az ügyfél és a szolgáltató közötti vitának, illetve jogvitának az eldöntését szolgáló bizonyítéknak biztosítása céljából hangfelvételt készíthet, amelyet visszakereshető módon a rögzítést követő legalább 6 hónapig tárolhatja.

Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 08. 02. verziószám: ETH_ASZF_2.3 5

Előfordulhat, hogy műszaki okok miatt bizonyos beszélgetések nem kerülnek rögzítésre. Amennyiben a hívó ügyfél a hangrögzítéshez nem járul hozzá, akkor az adott ügyet csak személyesen áll módjában intézni. A személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében a Szolgáltató az Ügyfélszolgálat által bonyolított telefonos beszélgetésről rögzített hanganyagnak a hívó ügyfél kérésére és a jogosultság ellenőrzését követően, a megőrzési időn belül az érintett ügyfél általi visszahallgatását a Szolgáltató által biztosított ügyfélszolgálati helyiségben, vagy konferenciahívás keretében lehetővé teszi. Az ügyfél által a Szolgáltató részére történő igény bejelentésétől (illetve az adathordozó leadásától számított) legkésőbb 30 (harminc) napon belül, vagy a Hatóság felhívására a felhívásban megjelölt határidőn belül, a Szolgáltató biztosítja a hangfelvétel meghallgatását a Szolgáltató Központi Ügyfélszolgálatán hangfelvételenként egy alkalommal díjmentesen, illetve a hangfelvétel másolatát, adathordozón (DVD-n/CD-n) való átadással, az ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az ügyfél jelen bekezdésben foglalt jogait együttesen és külön-külön is gyakorolhatja. Az ügyfél részére hangfelvételenként egy alkalommal díjmentesen kell a másolatot biztosítani. A hangfelvétel másolatának kiadásához az adathordozót – díjmentes esetben – a Szolgáltató bocsátja rendelkezésre, de azt az érintett ügyfél is biztosíthatja. Amennyiben az adtahordozót az érintett ügyfél biztosítja, abban az esetben a bontatlan csomagolású adathordozót a Szolgáltató telephelyén adhatja le. A hangfelvétel másolata a Szolgáltató telephelyén vehető át vagy az ügyfél ilyen irányú kérése esetén postai úton kerül megküldésre. Amennyiben az ügyfél kéri, a hangfelvételről készült másolatot elektronikus úton kell rendelkezésére bocsátani. A Szolgáltató a hangfelvétel kiadását az ügyfél azonosításán túl egyéb feltételhez nem kötheti.

6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6.6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.7. A Felhasználó póthatáridő kitűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 08. 02. verziószám: ETH_ASZF_2.3 6

7.Elállás joga

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó az online megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

7.6. Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. f) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. h) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. i) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. j) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. k) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. l) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 08. 02. verziószám: ETH_ASZF_2.3 7

7.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

7.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

7.14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

7.15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 08. 02. verziószám: ETH_ASZF_2.3 8

7.17. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.18. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet itt érhető el.

7.19. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.20. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.21. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

7.22. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.23. Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.23.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

 

7.23.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

7.23.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.23.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.23.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 1. Szavatosság, Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 08. 02. verziószám: ETH_ASZF_2.3 9

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával? Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 08. 02. verziószám: ETH_ASZF_2.3 10

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.12. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 1. A szavatossági igény esetén történő eljárás

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 08. 02. verziószám: ETH_ASZF_2.3 11

9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 1. Vegyes Rendelkezések

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 1. Panaszkezelés rendje

11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 08. 02. verziószám: ETH_ASZF_2.3 12 országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
 • Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
 • Fax száma: (76) 501-538
 • Név: Mátyus Mariann
 • E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
 • Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
 • Telefonszáma: (72) 507-154
 • Fax száma: (72) 507-152
 • Név: Dr. Bodnár József
 • E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
 • Fax száma: (66) 324-976
 • Név: Dr. Bagdi László
 • E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
 • Fax száma: (46) 501-099
 • Név: Dr. Tulipán Péter
 • E-mail cím: zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

 • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefonszáma: (1) 488-2131
 • Fax száma: (1) 488-2186
 • Név: Dr. Baranovszky György
 • E-mail cím: testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
 • Fax száma: (62) 426-149
 • Név: Dékány László, Jerney Zoltán
 • E-mail cím: testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
 • Telefonszáma: (22) 510-310
 • Fax száma: (22) 510-312
 • Név: Kirst László
 • E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 • Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
 • Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László
 • E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • Telefonszáma: (52) 500-749
 • Fax száma: (52) 500-720
 • Név: Dr. Hajnal Zsolt
 • E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
 • Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
 • Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
 • Fax száma: (36) 323-615
 • Név: Pintérné Dobó Tünde
 • E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
 • Telefonszáma: (56) 510-610
 • Fax száma: (56) 370-005
 • Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
 • E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • Telefonszáma: (34) 513-010
 • Fax száma: (34) 316-259
 • Név: Dr. Rozsnyói György
 • E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 08. 02. verziószám: ETH_ASZF_2.3 13

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
 • Telefonszám: (32) 520-860
 • Fax száma: (32) 520-862
 • Név: Dr. Pongó Erik
 • E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
 • Telefonszáma: (1)-269-0703
 • Fax száma: (1)-269-0703
 • Név: dr. Csanádi Károly
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Honlap cím: panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
 • Telefonszáma: (82) 501-000
 • Fax száma: (82) 501-046
 • Név: Dr. Novák Ferenc
 • E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
 • Fax száma: (42) 311-750
 • Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
 • E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
 • Telefonszáma: (74) 411-661
 • Fax száma: (74) 411-456
 • Név: Mátyás Tibor
 • E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • Telefonszáma: (94) 312-356
 • Fax száma: (94) 316-936
 • Név: Dr. Kövesdi Zoltán
 • E-mail cím: bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
 • Telefonszáma: (88) 429-008
 • Fax száma: (88) 412-150
 • Név: Dr. Óvári László
 • E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
 • Telefonszáma: (92) 550-513
 • Fax száma: (92) 550-525
 • Név: dr. Koczka Csaba
 • E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 08. 02. verziószám: ETH_ASZF_2.3 14 megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni: az eljáró bíróságot; a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; § azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 1. Szerzői jogok

12.1. Miután az eth.hu, a vigorszerszam.hu, a fektisztito.hu, a vigorszerszam.hu és a többi az Euro-Tools Hungary Kft. által üzemeltetett weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az ezeken a weboldalokon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

12.2. Az Euro-Tools Hungary Kft. által üzemeltetett weboldalakról és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos az Euro-Tools Hungary Kft. által üzemeltetett weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az Euro-Tools Hungary Kft. által üzemeltetett weboldalak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5. Az eth.hu, a vigorszerszam.hu, a fektisztitio.hu, a vigorszerszam.hu valamint minden a Szolgáltató vagy annak tulajdonosaink tulajdonában álló domain név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 200.000 Ft, illetve szavanként bruttó 30.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 1. Adatvédelem A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://eth.hu/docs/adatvedelmi_szabalyzat_2018_20180524.pdf

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

 

 • A szerződés nyelve, a szerződés formája
 • A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
 • A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Adatkezelési tájékoztató

 Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0

 Adatvédelmi Szabályzat

BEVEZETÉS

 • Vállalatunk működéséből kifolyólag elsősorban jogi személyek adatait kezeli, mint például cégnév, forma és elérhetőségi adatok, kismértékben fordul elő természetes személyek személyes adatainak kezelése, mely esetekben korlátozott adatkezelésre és tárolásra törekszik.
 • Adatkezelési szabályzatunk megtalálható mindegyik álltalunk üzemeltettet weboldalon: www.eth.hu, www.vigorszerszam.hu, www.fektisztito.hu, www.vigorszerszam.hu. (A felsorolás a teljesség igénye nélkül készült.)
 • A jelen adatvédelmi irányelvek elmagyarázzák, hogy miként kezeljük az Ön személyes adatait, függetlenül attól, hogy ön új jelentkező, weboldalaink felhasználója, ügyfelünk, beszállítónk, partnerünk, munkavállalónk, vagy egyéb vállalatunkkal kapcsolatban álló személy.
 • Leírja, hogyan gyűjtjük, használjuk fel és kezeljük a személyes adatait, és mindeközben hogyan felelünk meg az Önnel kapcsolatos jogi kötelezettségeinknek. Adatainak biztonsága fontos a számunkra, és elkötelezetten védjük és óvjuk adatvédelmi jogait.
 • A vonatkozó adatvédelmi előírások céljából (többek között beleértve az Általános adatvédelmi rendeletet ((EU) 2016/679 rendelet) (a „GDPR”) a személyes adataiért felelős cég: Euro-Tools Hungary Kft. (adószám: 14731529-2-13, cím: 2089 Telki, Kilátó köz 2.).
 • Felhívjuk a figyelmüket, hogy irodánk területén elektronikus megfigyelő rendszert üzemeltetünk.
 • Fontos megjegyezni, hogy ezt az Adatvédelmi irányelvet időről időre módosíthatjuk. Kérjük, látogasson el az oldalaink valamelyikére, ha naprakész akar maradni, mert a módosításokat itt fogjuk közzétenni.
 • Ha bármilyen szempontból elégedetlen az Adatvédelmi irányelveinkkel, akkor Önnek bizonyos jogai vannak, amelyeket adott esetben szintén bemutatunk.

 

RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT "ÁTTEKINTÉS" SZAKASZ

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

 • A JELENTKEZŐK ADATAI: Kizárólag az Önök által megadott önéletrajzban és motivációs levélben szereplő adataikat tároljuk az Önök által pályázott pozíció betöltéséig.
 • ÜGYFÉLADATOK: Ha Ön az Euro-Tools Hungary Kft. ügyfele, információkat kell gyűjtenünk és felhasználnunk Önről vagy az Ön szervezetében dolgozó magánszemélyekről és elérhetőségeikről, azzal a céllal, hogy az Ön által igénybe vett szolgáltatásaink valamelyikét, illetve az árubeszerzést/vásárlást zökkenőmentesen kivitelezhessük.
 • BESZÁLLÍTÓK ADATAI: A zökkenőmentes együttműködés biztosítása érdekében szükségünk van néhány információra Beszállítóinktól. Szükségünk van a szervezeténél dolgozó megfelelő személyek elérhetőségére, hogy kommunikálhassunk velük. Egyéb információra is szükségünk van, például a bankszámlaadataira, így fizethetünk az Ön által nyújtott szolgáltatásokért és áruért (ha ez a szerződésünk/megállapodásunk része).
 • WEBHELYFELHASZNÁLÓK: A webhelyfelhasználókról korlátozott mennyiségű adatot gyűjtünk. Regisztráció során megadott adataikat elsősorban megrendelt szolgáltatásaik során használjuk fel, illetve árubeszerzéssel kapcsolatosan, továbbá kapcsolattartásra. Továbbá, olyan információkat, mint például a weboldalunk használatának módja, a weboldalunk meglátogatásának gyakorisága és azok az időpontok, amikor a weboldalunk a legnépszerűbb.
 • MUNKAVÁLLALÓK: az Euro-Tools Hungary Kft-vel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek egyes személyes adatait, az Euro-Tools Hungary Kft. jogosult kezelni. Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0

 

 • EGYÉB VÁLLALATUNKAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLY: A lehetséges jövőbeni együttműködés érdekében korlátozott mennyiségű adatokat gyűjtünk. Számos Öntől gyűjtött személyes adat szükséges ahhoz, hogy teljesíthessük az Önre és másokra vonatkozó szerződéses kötelezettségeinket. Mások egyszerűen ahhoz lehetnek szükségesek, hogy zökkenőmentes kapcsolatot tarthassunk fenn Önnel. A szóban forgó személyes adatok típusától és az adatok kezelésének okaitól függően, ha elutasítja ezen adatok megadását, elképzelhető, hogy nem tudjuk teljesíteni a ránk vonatkozó szerződéses előírásokat, vagy szélsőséges esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk fenntartani a kapcsolatunkat Önnel. A személyes adatai felhasználására és kezelésére vonatkozó jogalap részletesebb megismerése érdekében görgessen le.

 

Hogyan gyűjtjük személyes adatait?

 • A JELENTKEZŐ ADATAI: Két fő módon gyűjtjük személyes adatait:
 1. Közvetlenül Öntől; és
 2. Harmadik felektől.
 • ÜGYFÉL ADATOK: Két fő módon gyűjtjük személyes adatait:
 1. Közvetlenül Öntől; és
 2. Harmadik felektől és más korlátozott forrásokból (pl. online és offline média).
 • BESZÁLLÍTÓK ADATAI: Két fő módon gyűjtjük személyes adatait:
 1. Közvetlenül Öntől; és
 2. Harmadik felektől és más korlátozott forrásokból (pl. online és offline média).
 • WEBHELYFELHASZNÁLÓK: Két fő módon gyűjtjük személyes adatait:
 1. Regisztráció során
 2. Sütik segítségével,
 3. Online szolgáltatás igénybevételével,
 4. online áruvásárlás.

Adatait automatikusan gyűjtjük sütik segítségével a weboldalunk meglátogatásakor, a böngészője süti beállításainak megfelelően. Ha többet szeretne megtudni a sütikről, beleértve azt is, hogy hogyan használjuk őket, és milyen lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére, kérjük, görgessen lejebb. Adatokat gyűjtünk Öntől akkor is, ha kapcsolatba lép velünk a weboldalon keresztül.

MUNKAVÁLLALÓ ADATAI: Két fő módon gyűjtjük személyes adatait:

 1. Közvetlenül Öntől; és
 2. Harmadik felektől.
 • EGYÉB VÁLLALATUNKAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLY: Két fő módon gyűjtjük személyes adatait:
 1. Közvetlenül Öntől; és
 2. Harmadik felektől és más korlátozott forrásokból (pl. online és offline média).

Hogyan használjuk fel személyes adatait?

 • A JELENTKEZŐK ADATAI: A személyes adatok felhasználásának legfőbb oka az, hogy segítsen megtalálni azt a munkát vagy egyéb beosztást, amely alkalmas lehet az Ön számára. Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0
 • ÜGYFÉLADATOK: Az Ügyfelekkel kapcsolatos információk felhasználásának legfőbb oka a szerződéses megállapodás és az igénybe vett szolgáltatás, áruvásárlás végrehajthatóságának biztosítása, és így a zavartalan kapcsolat garantálása.
 • BESZÁLLÍTÓK ADATAI: Az Ön személyes adatait elsősorban azért használjuk fel, hogy a szerződéses megállapodást megfelelő végrehajthassuk, így zavartalan kapcsolatot garantálhassunk, és megfeleljünk a törvényi követelményeknek.
 • WEBHELYFELHASZNÁLÓK: Az adatait annak érdekében használjuk fel, hogy fejlesszük a weboldal felhasználói élményét, például a legutóbbi keresések elemzésével, amelynek segítségével szerintünk az Ön számára érdekes kínálatunkat oszthatjuk meg Önnel.

Ha emellett Ön az Euro-Tools Hungary Kft. Partnere, Beszállítója vagy Ügyfele akkor arra is használhatjuk a weboldal használatából származó adatait, hogy egyéb szempontból is továbbfejlesszük az Önnel folytatott kommunikációinkat vagy az Önnek nyújtott szolgáltatásainkat. Görgessen lejebb ha többet szeretne megtudni a sütikről.

 • MUNKAVÁLLALÓ: Kizárólag a foglalkoztatásához kapcsolódóan szükséges adatait használjuk fel.

EGYÉB VÁLLALATUNKAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLY: Adott esetben és a helyi törvényeknek és követelményeknek megfelelően személyes adatait felhasználhatjuk például marketingtevékenységre, profilozásra és kommunikációra. Szükség esetén az Ön hozzájárulását fogjuk kérni az ilyen tevékenységekhez.

Kivel osztjuk meg személyes adatait?

 • A JELENETKEZŐK ADATAI: Hacsak máshogy nem rendelkezik, megoszthatjuk az adatait a vállalkozásunkban a személyi ügyekért felelős kollégákkal.
 • MUNKAVÁLLALÓ: Hacsak máshogy nem rendelkezik, megoszthatjuk az adatait a vállalkozásunkban a személyi ügyekért felelős kollégákkal.
 • ÜGYFÉLADATOK: Megoszthatjuk adatait: szolgáltatás nyújtás, áru értékesítés professzionális kivitelezésére. Hacsak máshogy nem rendelkezik, a fenti célok elérése érdekében megoszthatjuk az adatait vállalkozásunk munkavállalóival és társult harmadik féllel, mint például a logisztikai partnereinkkel és azokkal a szervezetekkel, akiknek szolgáltatásokat biztosítunk.
 • BESZÁLLÍTÓK ADATAI: Hacsak máshogy nem rendelkezik, megoszthatjuk az adatait vállalkozásunk munkavállalóival és társult harmadik féllel, mint például a partnereinkkel és azokkal a szervezetekkel, akiknek szolgáltatásokat biztosítunk.
 • EGYÉB VÁLLALATUNKAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLY: Hacsak máshogy nem rendelkezik, megoszthatjuk az adatait vállalkozásunk munkavállalóival és társult harmadik féllel, mint például a partnereinkkel és azokkal a szervezetekkel, akiknek szolgáltatásokat biztosítunk.
 • WEBHELYFELHASZNÁLÓK: Hacsak máshogy nem rendelkezik, megoszthatjuk az adatait vállalkozásunk munkavállalóival és társult harmadik féllel, mint például a partnereinkkel és azokkal a szervezetekkel, akiknek szolgáltatásokat biztosítunk, illetve megoszthatjuk adatait az internetes elemzésre szakosodott szolgáltatókkal, a marketingautomatizálási platformokkal és a közösségimédia-szolgáltatásokkal foglalkozó szolgáltatókkal annak érdekében, hogy csak az Ön számára célzott hirdetéseket kapjon.

Hogyan védjük személyes adatait?

 • Számunkra fontos az adatvédelem. Ezért megtesszük a szükséges intézkedéseket, amelyek célja az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása. Vállalatunk működéséből kifolyólag elsősorban jogi személyek adatait kezeli, mint például cégnév, forma és elérhetőségi adatok. Természetes személyek személyes adatainak kezelése esetén korlátozott adatkezelésre és tárolásra törekszünk. Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0
 • Az alkalmazott eljárásokkal kapcsolatos további információért, kérjük, görgessen le.

Mennyi ideig tartjuk meg a személyes adatait?

 • Ha két éven keresztül nem voltunk érdemi kapcsolatban Önnel (vagy, adott esetben, a céggel, amelynél vagy amellyel dolgozik), töröljük személyes adatait a rendszerünkből, kivéve, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a törvény vagy más szabályozás megköveteli tőlünk azok megőrzését (például az adóhatóságokkal szembeni kötelezettségeink vagy bármely várható jogvita miatt).
 • A személyes adatok megőrzésére vonatkozó további információért, kérjük, görgessen le.

Hogyan érheti el, módosíthatja vagy vonhatja vissza az Ön által megadott személyes adatokat?

 • Még akkor is különböző jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban, ha már tároljuk őket. Ha kapcsolatba kíván lépni velünk ezek miatt, kérjük, keressen fel bennünket. Indokolatlan késedelem nélkül és minden esetben a vonatkozó törvények előírásai szerint igyekszünk válaszolni a kérésére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy megőrizhetjük az Ön üzeneteit, hogy segítsen megoldani a felvetett problémákat.
 • Tiltakozáshoz való jog: Ha adatait jogos érdekeink alapján felhasználjuk, ebbe azonban Ön nem egyezik bele, joga van tiltakozni. 30 napon belül válaszolunk a kérésére (bár bizonyos esetekben meghosszabbíthatjuk ezt az időszakot). Ilyenkor általában csak bizonyos, korlátozott feltételek teljesülése esetén vitatjuk a kérését.
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha megszereztük a hozzájárulását bizonyos személyes adatok kezelésére adott tevékenységek esetében vagy a hozzájárulását arra, hogy marketingtevékenységet folytassunk az Ön számára, ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 • Érintett hozzáférési kérelme (Data Subject Access Request – DSAR): Az egyértelműség kedvéért szeretnénk hangsúlyozni, hogy joga van megerősítést kérni tőlünk azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat tárolunk Önről egy adott pillanatban, és megkérhet bennünket arra, hogy módosítsuk, frissítsük vagy Töröljük ezeket az információkat. Ekkor teljesíthetjük a kérését, vagy emellett az alábbiak egyikét tehetjük: Önt megkérhetjük a személyazonossága megerősítésére, vagy további információkat kérhetünk Öntől a kérelméről, és ha jogunkban áll, visszautasíthatjuk a kérését, de ezen döntésünk indokait megmagyarázzuk.
 • Törléshez való jog: Bizonyos helyzetekben (például ha jogosulatlanul kezeltük az adatait), jogában áll a személyes adatok „törlését” kérni tőlünk. 30 napon belül válaszolunk a kérésére (bár bizonyos esetekben meghosszabbíthatjuk ezt az időszakot), és csak bizonyos korlátozott feltételek teljesülése esetén vitatjuk majd a kérését. Ha kérését elfogadjuk, Töröljük az adatait, de általában azt feltételezzük, hogy szeretné, ha a neve felkerülne azon személyek listájára, akik nem kívánják, hogy kapcsolatba lépjünk velük. Így minimálisra csökkenthetjük annak esélyét, hogy megkeressük a jövőben, és a korábbiaktól függetlenül begyűjtsük az adatait. Ha inkább azt szeretné, hogy ne tegyünk így, nyugodtan jelezze ezt a számunkra.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Ha úgy kívánja, joga van átvinni adatait tőlünk egy másik adatkezelőhöz. Ebben segítséget is nyújtunk – vagy úgy, hogy közvetlenül átvisszük az adatait, vagy úgy, hogy biztosítunk egy másolatot az Ön számára egy általánosan használt, géppel olvasható formátumban.
 • Panasztételi jog egy felügyeleti hatóságnál: Jogában áll az is, hogy panaszt tegyen a helyi felügyeleti hatóságánál, amelynek részleteiért görgessen le.
 • Amennyiben érdekei vagy igényei változnak, leiratkozhat marketingtartalmunk egy részéről vagy egészéről, ha rákattint az e-mailekben található leiratkozási hivatkozásra, vagy ha frissíti a beállításait az Euro-Tools Hungary Kft. weboldalain (ha bejelentkezik a fiókjába, vagy megadja az e-mail-címét).
 • Ha többet szeretne megtudni az általunk Önről tárolt személyes adataira vonatkozó jogairól, kérjük, görgessen le.

Hogyan tárolhatjuk és adhatjuk át adatait nemzetközi szinten? Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0

 

 • Az Euro-Tools Hungary Kft. nemzetközi környezetben tevékenykedik. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy a ránk jellemző színvonalon kínáljuk szolgáltatásainkat. Annak érdekében, hogy továbbra is így működhessünk, elképzelhető, hogy nemzetközi szinten kell átadnunk és tárolnunk adatait.
 • Ha többet szeretne megtudni arról, hogy milyen lépéseket teszünk adatai nemzetközi szintű átadása és tárolása során, kérjük, görgessen le.

Ki a felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért az Euro-Tools Hungary Kft. weboldalain?

 • Az Euro-Tools Hungary. irányítja a személyes adatok kezelését a saját weboldalán/weboldalain.
 • Ha további kérdései vannak, vagy további részleteket szeretne megtudni, kérjük, görgessen le.

Mik azok a sütik és hogyan használjuk őket?

 • A süti egy kisméretű adatrészlet, amelyet a számítógépe merevlemeze tárol. Ezeket csaknem minden webhely használja, és nem ártanak a rendszerének. A segítségükkel követjük a tevékenységét, hogy a lehető legzökkenőmentesebb élményben legyen része weboldalaink meglátogatásakor. A sütikből származó információkat használhatjuk arra, hogy biztosan az igényeinek megfelelő lehetőségeket kínáljunk Önnek a következő látogatásakor. A sütiket forgalomelemzésre és hirdetési célokra is használhatjuk.
 • Ha ellenőrizni vagy módosítani szeretné, hogy milyen típusú sütiket fogad el, akkor ezt rendszerint a böngésző beállításai között teheti meg.
 • Ha többet szeretne megtudni a sütikről, beleértve azt is, hogy miként használjuk őket, és milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, kérjük, görgessen le.

A sütik elutasítása

 • Ha nem szeretne olyan sütiket fogadni, amelyek nem feltétlenül szükségesek a webhelyünk alapvető funkcióinak működéséhez, a böngésző beállításainak módosításával utasíthatja vissza ezeket
 • A legtöbb internetes böngésző elfogadja a sütiket, de ha nem szeretné, hogy így gyűjtsünk adatokat, dönthet úgy, hogy mindent vagy egy részüket fogadja el, vagy az összes sütit visszautasíthatja a böngészője adatvédelmi beállításain keresztül. Azonban az összes süti visszautasítása azt jelenti, hogy nem használhatja ki webhelyünk minden előnyös funkcióját. Minden böngésző különböző, ezért ellenőrizze böngészője „Súgó” menüjét, hogy megtudja, miként módosíthatja a sütibeállításokat.
 • A sütikkel kapcsolatos további általános információkért, beleértve azt is, hogy miként kapcsolhatja ki őket, látogasson el az aboutcookies.org weboldalra. Itt azzal kapcsolatban is találhat információkat, hogy miként törölheti a sütiket a számítógépéről.

HOSSZABB RÉSZLETES SZAKASZ MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK?

Szóval szeretné egy kicsit jobban megismerni, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről? Íme, egy részletesebb áttekintés az összegyűjtött információkról. Az alábbi információk mellett természetesen gyűjtjük azokat a személyes adatokat is, amelyek kezelése törvényi kötelezettségünk egy adott helyzetben, illetve olyan adatokat, mely jogi személlyel kapcsolatosak és nem tartoznak a GDPR hatálya alá.

 • A JELENTKEZŐK ADATAI: Az adott körülményektől és a vonatkozó helyi törvényektől és követelményektől függően gyűjthetünk néhány vagy minden alább felsorolt információt, amelyek lehetővé teszik a számunkra, hogy a saját körülményeire és érdeklődésére szabott lehetőségeket kínáljunk Önnek. Bizonyos Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0

 

Joghatóságokban az alábbiakban ismertetett adatok némelyikének kezelését jogszabály tiltja a számunkra. Ilyen esetekben az adatokat ezen joghatóságokban nem fogjuk kezelni:

-Név;

-Kor / születési idő;

- Személyi szám;

- Nem;

- Fénykép;

- Családi állapot;

- Elérhetőségek;

- Oktatási adatok;

- Korábbi foglalkoztatottsággal kapcsolatos adatok;

- Referenciaszemély adatai;

- Állampolgárság / születési hely;

- A vezetői engedély és/vagy útlevél / személyazonosító igazolvány másolata;

- Társadalombiztosítási szám (vagy ezzel egyenértékű, az Ön országában

- Részletek a jelenlegi javadalmazásáról, nyugdíjáról és béren kívüli juttatásairól;

- További információk, amelyeket Ön oszt meg velünk;

- További információk, amelyeket a referenciaszemélyei osztanak meg velünk Önről;

- További információk, amelyeket az Ügyfeleink osztanak meg velünk Önről, vagy amelyeket más harmadik fél forrásaiból, például munkakereső weboldalakról szerzünk be;

- IP-cím; A szolgáltatásaink elérésének dátumai, időpontjai és gyakorisága;

 • Kérjük, vegye figyelembe, hogy az esetlegesen gyűjtött személyes adatok fenti listája nem terjed ki mindenre.
 • MUNKAVÁLLALÓ: az Euro-Tools Hungary Kft-vel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek egyes személyes adatait, az Euro-Tools Hungary Kft. jogosult kezelni. Az Euro-Tools Hungary Kft. az Nktv. 43-44. § értelmében kezeli, az Euro-Tools Hungary Kft-vel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban lévő természetes személyek következő adatait:
 • név,
 • anyja neve,
 • nem,
 • állampolgárság,
 • születési hely és idő,
 • végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatok,
 • munkakör megnevezése
 • korábbi munkáltatóra vonatkozó adatok, ennek keretében: munkáltató megnevezése, címe
 • munkavégzés helye,
 • munkaviszony, illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony kezdetének ideje, időtartama, megszűnésének jogcíme és ideje,
 • vezetői beosztás,
 • besorolás,
 • munkaidő mértéke,
 • tartós távollét időtartama,
 • lakcím, Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0
 • telefonszám, elektronikus levelezési cím.

Az Euro-Tools Hungary Kft. meghatározott adatokon kívül jogosult kezelni a munkavállalók, valamint az Euro-Tools Hungary Kft-vel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek foglalkoztatással, illetve alkalmassággal kapcsolatos következő adatait is:

 • pénzforgalmi jelzőszám és pénzforgalmi jelzőszámot vezető pénzügyi intézmény,
 • családi állapot, gyermekek, illetve eltartottak száma, eltartás kezdete,
 • társadalombiztosítási azonosító szám,
 • adószám,
 • telefonszám, illetve egyéb közvetlen elérhetőség,
 • idegen-nyelv ismeret,
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány száma és kiállításának ideje,
 • fegyelmi, etikai büntetésre, kártérítésre kötelezésre vonatkozó adatok,
 • rendes szabadság kiadására vonatkozó adatok,
 • munkabér, továbbá a munkáltató által adott munkabéren kívüli juttatások és azok jogcímei, munkáltatóval szemben fennálló tartozások és azok jogcímei.
 • ÜGYFÉLADATOK: Az Ügyfelektől gyűjtött adatok valójában nagyon korlátozottak. Általában csak az elérhetőségére van szükségünk, vagy a szervezeténél dolgozó kapcsolattartók adataira (pl. név, telefonszám és e-mail-cím, rendszám, kilométeróra állás), hogy garantáljuk a zökkenőmentes együttműködést. Ezen kívül tároljuk a tevékenységével kapcsolatos adatokat, amelynek segítségével garantálhatjuk az Ön számára a releváns és időszerű marketingkommunikációt. Emellett további információkat is tárolhatunk, ha azokat valaki megosztotta velünk az Ön szervezetéből vagy egyéb nyilvános forrásból és/vagy vásárolt adatbázisból. Bizonyos körülmények között, például a pénzügyi és adósságbehajtási csapatokkal való kapcsolattartás során a velünk bonyolított hívásait a vonatkozó helyi jogszabályoktól és követelményektől függően rögzíthetjük. Ha bármilyen okból további személyes adatokra van szükségünk, tájékoztatjuk Önt.
 • BESZÁLLÍTÓK ADATAI: Nem gyűjtünk sok adatot a Beszállítókról – egyszerűen csak biztosítanunk kell a kapcsolat zökkenőmentes működését. Összegyűjtjük a szervezeténél dolgozó kapcsolattartók adatait, például a nevüket, telefonszámukat és e-mail címüket. Bank adatokat is gyűjtünk, hogy fizethessünk. Emellett további információkat is tárolhatunk, ha azokat valaki megosztotta velünk az Ön szervezetéből vagy egyéb nyilvános forrásból és/vagy vásárolt adatbázisból Bizonyos körülmények között, például a pénzügyi és adósságbehajtási csapatokkal való kapcsolattartás során a velünk bonyolított hívásait a vonatkozó helyi jogszabályoktól és követelményektől függően rögzíthetjük.
 • EGYÉB VÁLLALATUNKAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLY: Adataikat nagyon korlátozottan gyűjtjük és tároljuk. Ezek elsősorban jogi személyekhez kapcsolódó információk: cégnév, pénzügyi adatok, elérhetőség, illetve ezen kívül a megadatott kapcsolat tartó neve és elérhetőségi adatai. Az adatok forrása lehet online és offline média, vásárolt adatbázis és nyilvános közzétett adatok.
 • WEBHELYFELHASZNÁLÓK A webhelyfelhasználókról korlátozott mennyiségű adatot gyűjtünk, amelynek segítségével fejlesztjük a weboldal felhasználói élményét, és segítjük a biztosított szolgáltatásaink kezelését. Ez magában foglalja a weboldal használatával, a weboldal látogatásának gyakoriságával, a böngészője típusával, a weboldal megtekintésének helyével, a kiválasztott megtekintési nyelvvel, és a weboldal legnépszerűbb időszakaival kapcsolatos információkat. Ha a weboldalon keresztül lép velünk kapcsolatba, például regisztráció vagy üzenetküldés, minden Ön által megadott információt összegyűjtünk, például a nevét és az elérhetőségét.

HOGYAN GYŰJTJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

A személyes adatait három fő módon gyűjtjük: Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0

 1. Személyes adatok, amelyeket Ön, ad meg nekünk;
 2. Személyes adatok, amelyeket más forrásokból kapunk; és
 3. Személyes adatok, amelyeket automatikusan gyűjtünk.

Személyes adatok, amelyeket közvetlenül Öntől kapunk

Kétféleképpen kapunk majd közvetlenül adatokat Öntől:

- Ha proaktívan kapcsolatba lép velünk, általában telefonon vagy e-mailen, szolgáltatás megrendelésénél vagy áru vásárlásakor, érdeklődés esetén és/vagy

- Ha mi keressük Önt vagy telefonon vagy e-mailen, vagy általánosabban a területi képviselőink üzletfejlesztési tevékenységének részeként.

Más forrásokból származó személyes adatok

 • Adott esetben és a helyi jogszabályoknak és követelményeknek megfelelően más forrásokból is kereshetünk Önről vagy vállalatáról további információkat általánosságban az elvárható pontosság vagy más piaci információszerzés jegyében, többek között:

- Harmadik féltől származó piackutatásból vagy az online és offline média elemzéséből (amelyet személyesen is végezhetünk, vagy alkalmazhatunk egy szervezetet ennek elvégzésére);

- Vásárolt és nyilvános adatbázisokból

- Más korlátozott forrásokból és harmadik felektől.

A weboldalunkon keresztül gyűjtött személyes adatok

 • Amennyiben Ön hozzáfér a weboldalunkhoz, elolvas egy tőlünk érkező e-mailt vagy rákattint arra, adott esetben és a helyi jogszabályoknak és követelményeknek megfelelően mi gyűjthetjük az adatait automatikusan is, vagy úgy, hogy megadja azokat nekünk.
 • Ha ellátogat a weboldalunkra, bizonyos információkat automatikusan összegyűjthetünk, függetlenül attól, hogy végül szolgáltatásunk használata mellett dönt-e. Ez magába foglalja az Ön IP-címét, a dátumot, valamint a weboldalunk megtekintésének időpontját és gyakoriságát, illetve azt, hogy miként böngészi annak tartalmát Adatokat gyűjtünk Öntől akkor is, ha kapcsolatba lép velünk a weboldalon keresztül, például üzenetküldés vagy regisztráció funkció használatával.
 • Adatait automatikusan gyűjtjük sütik segítségével, a böngészője sütibeállításainak megfelelően.

HOGYAN HASZNÁLJUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Önről megszerzett adatokat többféle módon használjuk fel.

Marketingtevékenység

 • Időről-időre információkat küldhetünk Önnek, amely véleményünk szerint számot tarthat az érdeklődésére. Adott esetben és a helyi jogszabályoknak és követelményeknek megfelelően különösen az alábbiakban felsorolt célokra kívánjuk felhasználni az adatait. Kérjük, ne feledje, hogy ez a lista nem terjed ki mindenre. Cél:

- egyéb termékek és szolgáltatások fejlesztésének és népszerűsítésének támogatása;

- részletek küldése olyan jelentésekből, promóciókból, ajánlatokból, kapcsolatépítési és ügyféleseményekről, valamint az iparággal kapcsolatos általános információkból, amelyek véleményünk szerint számot tarthatnak az Ön érdeklődésére;

- információk biztosítása az Ön számára bizonyos kedvezményekkel és ajánlatokkal kapcsolatban

- érdeklődési körének megfelelő találatokról automatikus vagy manuális értesítés küldése. Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0

 

 • Szükségünk van az Ön hozzájárulására a fenti tevékenységek néhány olyan szempontja miatt, amelyekre nem terjed ki a jogos érdekünk (különös tekintettel a sütiken keresztül történő adatgyűjtés, és a digitális csatornákon keresztül folytatott közvetlen marketingtevékenység), és a helyzettől függően, ezt a hozzájárulását beleegyezéssel (opt-in) vagy hallgatólagos beleegyezéssel (soft-opt-in) kérjük majd ki (amelyet alább ismertetünk). Kérjük, ne feledje, hogy bizonyos joghatóságokban, ahol vállalatunk tevékenykedik, további helyi törvényi előírásoknak kell megfelelnünk.
 • A hallgatólagos beleegyezés a hozzájárulás egy speciális típusa, amely akkor alkalmazandó, ha korábban már kapcsolatba lépett velünk. A hallgatólagos beleegyezéssel adottnak vesszük a hozzájárulását ha és amíg le nem iratkozik. A legtöbb ember számára ez előnyös, mivel lehetővé teszi számunkra, hogy más ajánlatokat is elküldjünk a konkrétan kiválasztott mellett.
 • Ha nem elégedett ezzel, bármikor leiratkozhat a tőlünk érkező marketinganyagok fogadásáról. Amennyiben, nem elégedett a marketing megközelítésünkkel, bármikor jogában áll visszavonni a hozzájárulását, aminek módjáról lent tudhat meg többet. Senki sem tökéletes, hiába igyekszünk. Szeretnénk ha tudná, hogy ha le is iratkozott a marketingüzeneteinkről, lehetséges, hogy az adatait újra begyűjti a rendszerünk nyilvános forrásokból egy, az előbbitől független marketingkampány során. Igyekszünk biztosítani azt, hogy ez ne történhessen meg, de ha mégis így alakul, sajnáljuk. Azt kérjük, hogy ilyen esetben újra iratkozzon le.
 • Minden marketingtevékenységünk azon alapul, amit a legjobbnak gondolunk Ügyfeleink és Partnereink szempontjából, de tudjuk, hogy ezt nem sikerül mindig, mindenkinél eltalálnunk

A vonatkozó helyi törvények és követelmények alapján természetesen nem fogjuk kérni hozzájárulását abban az esetben, ha marketinganyagokat vállalati posta- vagy e-mail-címre küldünk.

Jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére, illetve védelmére

 • Kevésbé megszokott esetekben személyes adatait felhasználhatjuk, hogy jogi igényeket terjesszünk elő, érvényesítsünk vagy védjünk meg.

Profilozás

 • Bár jelenleg tevékenységeink nagy része emberi döntéshozatalt foglal magában (regisztráció vagy egyéb kommunikáció) a folyamat során, de szintén használhatunk teljesen automatizált technológiákat is. Ha nem járul hozzá a profilozáshoz kérjük jelezze elérhetőségünk egyikén.

KIVEL OSZTJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT?

 • Adott esetben és a helyi jogszabályoknak és követelményeknek megfelelően személyes adatait különböző módon és különböző okokból megoszthatjuk a következő kategóriákba eső személyekkel:

- Bármelyik részlegünkkel vagy munkavállalókkal;

- Adó, audit vagy egyéb hatóságokkal, ha jóhiszeműen azt feltételezzük, hogy a törvények vagy egyéb szabályozások köteleznek bennünket az adatok megosztására (pl. az adóhatóságtól érkező kérelem miatt vagy egy várható jogvita miatt);

- Harmadik félként működő szolgáltatókkal, akik a mi nevünkben végeznek tevékenységet (beleértve a külső tanácsadókat, üzlettársakat és szaktanácsadókat, például az ügyvédeket, könyvvizsgálókat és könyvelőket, műszaki támogatási funkciókat és informatikai tanácsadókat, akik tesztelési és fejlesztési munkát végeznek a vállalati technológiai rendszereinken);

- Harmadik félként működő, kiszervezett informatikai szolgáltatókkal és dokumentumtárolást biztosító szolgáltatókkal, ahol megfelelő kezelési megállapodás (vagy hasonló) van érvényben;

- Harmadik félként együtt működő, partnerekkel és partner intézményekkel. Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0

 

- Ha az Euro-Tools Hungary Kft. a jövőben egy másik céggel egyesül vagy egy másik cég felvásárolja (vagy komoly egyeztetéseket folytat erről a lehetőségről), személyes adatait megoszthatjuk az üzlet vagy cég (potenciális) új tulajdonosaival.

- Továbbá megoszthatjuk adatait külön beleegyezést követően érdeklődőinkkel és ügyfeleinkkel

HOGYAN VÉDJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

 • Elkötelezettek vagyunk minden ésszerű és szükséges lépés megtételére a tárolt személyes információk védelme érdekében a visszaélés, az adatvesztés vagy az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében. Ezt számos szükséges műszaki és szervezeti intézkedéssel garantáljuk. Ezek közé tartoznak az adatbiztonság esetleges megsértésének kezelésére irányuló intézkedések.
 • Ha visszaélés, adatvesztés vagy illetéktelen hozzáférés gyanúja merül fel Önben a személyes információival kapcsolatban, kérjük, azonnal tudassa ezt velünk. A kapcsolatfelvételhez szükséges részleteket lent találhatja.

MENNYI IDEIG TARTJUK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT?

 • Törölni fogjuk személyes adatait, ha két éven keresztül (vagy annyival hosszabb ideig, ameddig jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a törvény vagy az illetékes szabályozók megkövetelik tőlünk az adatok megtartását) nem lépünk érdemi kapcsolatba Önnel (vagy, adott esetben, a céggel, amelynél vagy amellyel dolgozik). Ezen időszak után az Ön adatai valószínűleg már nem lesznek relevánsak abból a szempontból, amely miatt begyűjtöttük őket.
 • Az „érdemi kapcsolat” alatt például kommunikációt értünk kettőnk között (szóban vagy írásban), vagy az online szolgáltatásaink használatát.

HOGYAN ÉRHETI EL, MÓDOSÍTHATJA VAGY VONHATJA VISSZA AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOKAT?

 • A GDPR egyik fő célja az uniós polgárok és magánszemélyek adatvédelmi jogainak megóvása és tisztázása az EU-ban. Ez azt jelenti, hogy az adataival kapcsolatban megmaradnak bizonyos jogai, még ha az információkat át is adta nekünk. Ezeket részletesebben az alábbiakban ismertetjük.
 • Ha kapcsolatba kíván lépni velünk ezen jogok miatt, kérjük, keressen fel bennünket. Indokolatlan késedelem nélkül és minden esetben egy hónapon belül (ez az időtartam kibővíthető, ha arra jogilag lehetőségünk nyílik) igyekszünk válaszolni a kérésére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy megőrizhetjük az Ön üzeneteit, hogy segítsen megoldani a felvetett problémákat.
 • Kifogásolás joga: ez a jog lehetővé teszi, hogy kifogásolja a személyes adatainak kezelését, ha ezt az alábbi négy indok közül az egyik miatt tesszük: (i) jogos érdekeink miatt; (ii) hogy elláthassunk egy közérdekű feladatot vagy közhatalmi jogosítványunkat gyakoroljuk; (iii) hogy közvetlen marketinganyagokat küldjünk Önnek; és (iv) tudományos, történelmi, kutatási vagy statisztikai céllal.
 • Webhelyfelhasználóinkra, Jelentkezőkre, Ügyfeleinkre, Partnereink, Egyéb vállalatunkkal kapcsolatban álló személyre és Beszállítóinkra valószínűleg leginkább a „jogos érdek” és a „közvetlen marketing” kategóriák vonatkozhatnak a fentiek közül. Ha azzal kapcsolatban van kifogása, hogy azért kezeljük személyes adatait, mert azokat az Ön jogos érdekei miatt szükségesnek ítéljük, úgy kell reagálnunk a kifogásra, hogy beszüntetjük a tevékenységet, kivéve, ha:

- bemutathatjuk, hogy kényszerítő erejű jogos indokaink vannak a kezelésre, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel szemben; vagy

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges az adatok kezelése.

 • Ha a kifogása a közvetlen marketingre vonatkozik, a tevékenység beszüntetésével kell reagálnunk a kifogásra. Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0

 

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha megszereztük a hozzájárulását a személyes adatok kezelésére bizonyos tevékenységek céljából (pl. a marketingmegállapodásainkhoz vagy az automatikus profilozáshoz), bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, és mi beszüntetjük az adott, korábban engedélyezett tevékenységet, hacsak nem gondoljuk úgy, hogy egy másik ok is indokolja az adatok kezelését ezen célból, amely esetben tájékoztatjuk erről a körülményről.
 • Érintett hozzáférési kérelme (Data Subject Access Request – DSAR): Megerősítést kérhet tőlünk azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat tárolunk Önről egy adott pillanatban, és kérelmezheti ezen információk módosítását, frissítését vagy Törlését. Kérhetjük a személyazonossága megerősítését, és további információkat kérhetünk Öntől a kérelméről. Ha hozzáférést biztosítunk az Önről tárolt információkhoz, nem számítunk fel ezért díjat, kivéve ha a kérelme „egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó”. Ha ezen információkról további másolatokat kér tőlünk, ha ez jogilag megengedett, ésszerű adminisztratív költséget számíthatunk fel Önnek. Ha arra jogi lehetőségünk nyílik, elutasíthatjuk a kérelmét. Ha elutasítjuk a kérelmét, annak okáról minden esetben tájékoztatjuk Önt.
 • Kérjük, ne feledje, hogy bizonyos joghatóságokban, ahol vállalatunk tevékenykedik, további helyi törvényi előírásoknak kell megfelelnünk az érintettek adathozzáférési kérelmeivel kapcsolatban, és elutasíthatjuk a kérelmét ezen törvények alapján.
 • Törléshez való jog: Bizonyos körülmények között jogában áll kérelmezni a személyes adatai törlését. Általában az információnak meg kell felelnie az alábbi követelmények egyikének:

- az adatok már nem szükségesek arra a célra, amely miatt eredetileg összegyűjtötték és/vagy kezelték őket;

- ha korábban megadta, visszavonta a hozzájárulását az adatkezelésünkhöz, és nincs egyéb érvényes indoka annak, hogy folytassuk az adatok kezelését;

- az adatokat törvénytelenül kezelték (vagyis a GDPR előírásainak nem megfelelő módon);

- szükséges az adatok törlése annak érdekében, hogy megfeleljünk a ránk mint adatkezelőre vonatkozó törvényi előírásoknak; vagy

- ha kezeljük az adatokat, mert jogos érdekeink alapján azt szükségesnek ítéljük, Ön kifogásolja a kezelést, mi pedig nem tudunk olyan elsőbbséget élvező jogi alapot bemutatni, amely indokolná a kezelés folytatását.

 • Kérjük, ne feledje, hogy bizonyos joghatóságokban, ahol vállalatunk tevékenykedik, további helyi törvényi előírásoknak kell megfelelnünk az érintettek törléshez való jogával kapcsolatban, és elutasíthatjuk a kérelmét ezen törvények alapján.
 • Az Ön kérelmének való megfelelést csak az alábbi indokok egyike alapján utasíthatjuk el:

- a véleménynyilvánítás- és információszabadság gyakorlása miatt;

- a jogi követelményeknek való megfelelés vagy a közérdekű feladatok ellátása vagy a közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt;

- közérdekű, közegészségügyi okokból;

- archiválási, kutatási vagy statisztikai okokból; vagy

- jogi igény érvényesítése vagy védelme miatt.

 • Ha megfelelünk egy, az adatok törlésére irányuló, jogos kérelemnek, megtesszük az ésszerű, gyakorlati lépéseket a vonatkozó adatok törlésére.
 • A kezelés korlátozásának joga: Önnek jogában áll kérelmezni, hogy személyes adatait bizonyos körülmények között korlátozottan kezeljük. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban csak tárolhatjuk az adatait, és nem tudunk további kezelési tevékenységeket végezni addig, amíg: (i) az alább felsorolt körülmények egyike meg nem oldódik; (ii) Ön hozzájárulását nem adja; vagy (iii) nem válik szükségessé további kezelés jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, egy másik személy jogainak a védelme, illetve az EU vagy egy tagállama számára fontos közérdek miatt.
 • A következő körülmények között jogosult kérelmezni, hogy korlátozottan kezeljük személyes adatait: Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0

 

- ha megkérdőjelezi az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a személyes adatok kezelését korlátozottá tesszük arra az időtartamra, amíg az adatok pontossága igazolást nem nyer;

- ha jogos érdekek alapján tiltakozik személyes adatainak kezelésével szemben. Itt kérheti az adatok korlátozását, miközben meggyőződünk a személyes adatok kezelésének jogalapjairól;

- amennyiben törvénytelenül kezeljük az Ön személyes adatait, de a törlésük helyett inkább azt szeretné, ha korlátozottan kezelnénk őket; és

- ha nekünk többé már nincs szükségünk az Ön személyes adatainak a kezelésére, de Önnek szüksége van az adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 • Ha megosztottuk személyes adatait harmadik felekkel, értesítjük őket a korlátozott kezelésről, kivéve, ha ez nem lehetséges vagy aránytalan erőfeszítést igényel. Természetesen értesítjük Önt, mielőtt megszüntetnék valamilyen korlátozást a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.
 • A helyesbítéshez való jog: Önnek jogában áll kérelmezni, hogy helyesbítsünk minden olyan pontatlan vagy hiányos személyes adatot, amelyet Önnel kapcsolatban tartunk. Ha megosztottuk személyes adatait harmadik felekkel, értesítjük őket a helyesbítésről, kivéve, ha ez nem lehetséges vagy aránytalan erőfeszítést igényel. Amikor ez helyénvaló, arról is értesítjük Önt, hogy mely harmadik féllel osztottuk meg a pontatlan vagy hiányos személyes adatokat. Amikor ésszerűnek véljük, hogy ne teljesítsük kérelmét, elmagyarázzuk a döntésünk okait.
 • Az adatok hordozhatóságához fűződő jogok: Ha úgy kívánja, Önnek jogában áll személyes adatait áthelyezni egy adatkezelőtől egy másikhoz. Valójában ez azt jelenti, hogy képes átvinni Euro-Tools Hungary Kft. -fiókjának adatait egy másik online platformra. Annak érdekében, hogy ezt megtehesse, adatait rendelkezésére bocsátjuk egy általánosan használt, gépileg olvasható formátumban, amely jelszóval védett, így átviheti az adatokat egy másik online platformra. Alternatív megoldásként közvetlenül is továbbíthatjuk Önnek az adatokat. Az adatok hordozhatóságához fűződő jogok a következőkre vonatkoznak: (i) az általunk automatikusan (tehát emberi beavatkozás nélkül) kezelt személyes adatok; (ii) az Ön által megadott személyes adatok; és (iii) olyan személyes adatok, amelyeket az hozzájárulása alapján vagy egy szerződés teljesítése érdekében kezeltünk.
 • Panasz benyújtására vonatkozó jog a felügyeleti hatóságnál: Önnek jogában áll panaszt benyújtani a helyi felügyeleti hatósághoz.
 • Ha gyakorolni szeretné ezen jogok bármelyikét vagy vissza szeretné vonni hozzájárulását adatai kezeléséhez (amennyiben az adatok kezelésének jogi alapja a hozzájárulás), a kapcsolatfelvételi adatok lent találhatók. Kérjük, vegye figyelembe, hogy megőrizhetjük az Ön üzeneteit, hogy segítsen megoldani a felvetett problémákat.
 • Fontos, hogy az Ön általunk tárolt személyes adataival kapcsolatos információk pontosak és aktuálisak legyenek. Kérjük, tájékoztasson bennünket, ha személyes adatai bármikor megváltoznak azon időszak során, amíg tároljuk őket.

KI FELEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉÉRT AZ EURO-TOOLS HUNGARY KFT. WEBHELYÉN?

 • Az Euro-Tools Hungary Kft. felel az Ön személyes adatainak kezeléséért. Pontosabb információt lent talál.
 • Ha bármilyen észrevétele vagy javaslata van a jelen Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Komolyan vesszük az adatvédelmet, ezért, amint lehet válaszolunk Önnek.

HOGYAN TÁROLJUK ÉS TOVÁBBÍTJUK ADATAIT NEMZETKÖZILEG?

 • Tehát többet szeretne tudni arról, hogyan tároljuk és továbbítjuk adatait nemzetközi szinten? Annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtsuk az Ön számára, és teljesítsük a jelen Adatvédelmi Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0

 

irányelvekben leírt célokat, az adatait továbbíthatjuk: a „hogyan tároljuk és továbbítjuk adatait?” című fejezetben leírtak alapján.

 • Biztosítani szeretnénk, hogy az adatait biztonságos módon tároljuk és továbbítjuk. Ezért az Európai Gazdasági Térségen (EGT) (azaz az Európai Unió tagállamai, Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel együtt) kívülre csak akkor továbbítunk adatokat, amikor ez megfelel az adatvédelmi jogszabályoknak, és az átvitel módja megfelelő védelmet biztosít az adatai számára, például:

- olyan adatátviteli megállapodással, amely tartalmazza az Európai Bizottság által alkalmazott aktuális szabványos szerződési pontokat a személyes adatok az EGT-n belüli adatkezelők általi, olyan joghatóságok területén található adatkezelők és -feldolgozók részére történő továbbítására vonatkozóan, amelyek nem rendelkeznek megfelelő adatvédelmi törvényekkel; vagy

- az EU-USA adatvédelmi pajzs keretrendszer alkalmazásával személyes adatok továbbítására vonatkozóan az Európai Unióban található szervezetektől az Amerikai Egyesült Államokban található szervezetek részére, vagy ezzel egyenértékű megállapodás alkalmazásával más joghatóságok esetében; vagy

- az adatok olyan országba továbbításával, ahol az Európai Bizottság megállapítása szerint megfelelő jogszabályi védelem biztosított az adatok számára; vagy

- ha szükséges egy szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez magunk és egy harmadik fél között, és az átvitel a szerződés tekintetében az Ön érdekeit szolgálja (például ha az EGT-n kívülre kell adatokat továbbítanunk, hogy megfeleljünk az adott szerződés szerinti kötelezettségeinknek, amennyiben Ön az Ügyfelünk); vagy

- amikor Ön hozzájárult az adatátvitelhez.

 • Annak érdekében, hogy személyes adatai megfelelő szintű védelemben részesülhessenek, megfelelő eljárásokat vezettünk be a harmadik feleket illetően, akikkel megosztjuk az Ön személyes adatait, és ezek révén biztosítjuk, hogy személyes adatait e harmadik felek az adatvédelemről szóló jogszabályok betartásával, azokkal összhangban kezeljék.

A SÜTIKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

Mi a süti?

 • A „süti” egy olyan információ, amelyet a számítógép a merevlemezén tárol, és amely nyilvántartja a weboldalon végzett navigálást, így amikor újra meglátogatja az adott webhelyet, akkor az személyre szabott lehetőségeket jeleníthet meg az utolsó látogatásáról eltárolt információk alapján. A sütik felhasználhatók forgalomelemzési, hirdetési és marketing célokra is.
 • Csaknem minden webhely használ sütiket, ezek azonban nem ártalmasak az Ön rendszerére nézve. Ha ellenőrizni vagy módosítani szeretné, hogy milyen típusú sütiket fogad el, akkor ezt rendszerint a böngésző beállításai között teheti meg. Erről a marketingbeállítások oldalán is tájékoztatást adunk az Euro-Tools Hungary Kft. weboldalain.

Hogyan használjuk a sütiket?

 • A sütiket két célra használjuk:

- A segítségükkel nyomon követjük, hogyan használja Ön a webhelyünket. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, hogyan használja a webhelyünket, és hogy kövessük az egyéni használatra vagy a nagyobb csoportokra vonatkozó mintákat. Ez segít minket a webhely és szolgáltatásaink fejlesztésében és javításában, a látogatók igényei és szükségletei alapján; és

- a sütik továbbá segítenek nekünk, hogy olyan ajánlatokat hirdessünk az Ön számára, amelyek szerintünk érdekelhetik Önt. Ez remélhetőleg lecsökkenti azt az időt, amelyet végeláthatatlan oldalak böngészésével kell töltenie, és lehetővé teszi, hogy gyorsabban megszerezze a kívánt árut vagy szolgáltatást.

 • A sütik lehetnek: Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0

 

- Munkamenetre vonatkozó sütik: ezeket csak webes munkamenet alatt tárolja a számítógép, és automatikusan törlődnek a böngésző bezárásakor – általában névtelen munkamenet-azonosítót tárolnak, amely lehetővé teszi, hogy böngészhessen egy webhelyet anélkül, hogy be kellene jelentkeznie az egyes oldalakra, de nem gyűjtenek információkat az Ön számítógépéről; vagy

- Állandó sütik: az állandó sütiket a számítógép fájlokként tárolja és a webböngésző bezárása után is megmaradnak. A sütiket olvashatja az azokat létrehozó webhely, amikor ismét meglátogatja a webhelyet. Az állandó sütiket a Google Analytics szolgáltatáshoz és a személyre szabáshoz (lásd alább) használjuk.

 • A sütik a következő kategóriákba sorolhatók:

- Szigorúan szükséges sütik: Ezek a sütik elengedhetetlenek a webhely hatékony használatához, ezért nem kapcsolhatók ki. Ezen sütik nélkül a webhelyünkön elérhető szolgáltatások nem használhatók. Ezek a sütik nem gyűjtenek Önről olyan információkat, amelyek marketingre vagy annak elemzésére lehetne használni, hogy Ön merre járt az interneten.

- Teljesítményfigyelő sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy figyelemmel kísérjük és javítsuk webhelyünk teljesítményét. Például lehetővé teszik számunkra, hogy kövessük a látogatások számát, azonosítsuk a forgalom forrását és a webhely legnépszerűbb részeit.

- Funkcionális sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik a webhely számára, hogy emlékezzen az Ön választásaira (például felhasználónév, nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik), és jobb szolgáltatásokat nyújtson. A segítségükkel biztosíthatunk például az Ön által használt szolgáltatásokkal kapcsolatos híreket vagy frissítéseket. Ezen sütik segítségével megjegyezhetők például a szövegmérete, a betűtípusra és a weboldalak egyéb testreszabható részeivel kapcsolatos, Ön által elvégzett módosítások. emellett előfordulhat, hogy szükség van rájuk az Ön által kért szolgáltatások biztosításához, ilyen például a videók megtekintése vagy a hozzászólások írása egy blogon. Az ezen sütik által gyűjtött információk rendszerint névtelenítettek.

- Személyre szabási sütik: Ezek a sütik segít abban, hogy bemutassuk Önnek a potenciális lehetőségek azon részleteit, amelyek szerintünk érdekelhetik Önt. Ezek a sütik állandók (mindaddig, amíg regisztrációval rendelkezik nálunk), és azt eredményezi, hogy amikor bejelentkezik vagy visszatér a webhelyre, akkor olyan hirdetéseket láthat, amelyek hasonlóak a böngészés során korábban megtekintettekhez.

A 4. mellékletben található táblázat felsorolja az általunk az Ön joghatóságában használt sütiket, a használatuk célját, és az egyes sütik típusait.

AZ ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ JOGI ALAPOK

JOGOS ÉRDEKEK

 • Itt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) irányadó – ezen pont szerint kezelhetjük az Ön adatait, ha „az adatkezelés az adatkezelő [mi] vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett [Ön] olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”.
 • Nem gondoljuk, hogy az alábbi tevékenységek bármelyike hátrányosan érintené az egyéneket – sőt, segítenek abban, hogy személyre szabottabb, hatékonyabb szolgáltatást nyújtsunk Önnek, így mindenki nyer! Ez alapján azonban Önnek joga van kifogásolni, hogy kezeljük az Ön személyes adatait. Ha szeretne többet megtudni arról, hogyan teheti ezt meg, kérjük, gördítsen le.
 • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy néhány olyan joghatóságban, amelyben tevékenységet folytatunk, bizonyos esetekben eltérő adatkezelési jogalap lehet alkalmazandó.

HOZZÁJÁRULÁS Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0

 

 • Bizonyos körülmények esetén kötelesek vagyunk beszerezni az Ön hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez bizonyos tevékenységekkel kapcsolatban. Attól függően, hogy pontosan mire használjuk fel adatait, hozzájárulását beleegyezéssel vagy hallgatólagos beleegyezéssel kérjük ki.
 • A GDPR 4. cikkének (11) bekezdése kimondja, hogy a beleegyezéses hozzájárulás „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”. Egyszerűen megfogalmazva ez azt jelenti, hogy:

- szabad akaratából kell hozzájárulását megadni anélkül, hogy mi bármilyen típusú nyomást helyeznék Önre;

- tisztában kell lennie azzal, hogy mihez járul hozzá – ezért gondoskodjunk arról, hogy elegendő információt biztosítunk az Ön számára;

- biztosítani kell az Ön számára a lehetőséget arra, hogy megválassza mely kezelési tevékenységekhez járul hozzá és melyekhez nem (az erre vonatkozó részletesebb beállítások adatvédelmi beállítási központunkban érhetők el); és

- félreérthetetlenül megerősítő cselekedet útján kell hozzájárulását biztosítania a részünkre – valószínűleg egy jelölőnégyzetet biztosítunk az Ön számára, amelyet be kell jelölnie ahhoz, hogy ez a követelmény egyértelmű formában teljesüljön. Az Ön által így megadott hozzájárulásokat nyilvántartjuk.

 • Már említettük, hogy bizonyos esetekben támaszkodhatunk hallgatólagos beleegyezés adott hozzájárulásra. Jogunkban áll olyan termékeket vagy szolgáltatásokat kínálni az Ön számára, amíg Ön aktívan le nem iratkozik ezekről a közleményekről.
 • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy néhány olyan joghatóságban, amelyben tevékenységet folytatunk, további helyi törvényi előírások vonatkozhatnak a marketinganyagok fogadásával kapcsolatos hozzájárulásra, és ezek mindegyikét betartjuk.
 • Mint említettük, Önnek jogában áll visszavonni ezen tevékenységekre adott hozzájárulását. Ezt megteheti bármikor, és az erre vonatkozó részletek lent találhatók.

JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSE, ÉRVÉNYESÍTÉSE VAGY VÉDELME

 • Érzékeny személyes adatokat nem tárolunk.
 • A GDPR 9. cikk (2) bekezdésének (f) pontja megengedi ezt, ha az adatkezelés „jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el”.
 • Ez például akkor merülhet fel, ha bírósági eljárással kapcsolatos jogi tanácsadásra van szükségünk, vagy a törvény a jogi eljárás során előírja bizonyos információk megőrzését vagy továbbadását.
 1. MELLÉKLET - ÍGY LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK

Az ország, ahol Ön igénybe veszi az Euro-Tools Hungary Kft. szolgáltatásait, vagy szolgáltatásokat biztosít az Euro-Tools Hungary Kft. részére: Magyarország

A Webhelyfelhasználók személyes adatainak kezeléséért felelős szervezet: Euro-Tools Hungary Kft.

Hogy melyik részleg felelős az Euro-Tools Hungary Kft. szervezetén belül a Jelentkezők, az Ügyfelek, a Beszállítók, Partnerek és Egyéb vállalatunkkal kapcsolatban álló személyek személyes adatainak kezeléséért, az attól függ, hogy az alább felsorolt vállalatok közül melyik az adott megállapodásban szereplő partner.

Így léphet kapcsolatba velünk:

 • az Ön által megadott személyes adatok eléréséhez, módosításához vagy visszavonásához; Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0

 

 • ha bármilyen visszaélést, adatvesztést vagy illetéktelen hozzáférését gyanít személyes adataival kapcsolatban;
 • személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulásának visszavonásához (amennyiben hozzájárulása jogi alapja annak, hogy kezelhessük személyes adatait);
 • bármilyen észrevétellel vagy javaslattal a jelen Adatvédelmi szabályzatra vonatkozóan

A következő címre írhat nekünk: 9027 Győr, Hűtőház u. 15.

Emellett e-mailt is küldhet nekünk a p.kolonics@eth.hu címre.

Így léphet kapcsolatba velünk ahhoz, hogy frissítse marketingbeállításait:

Ezt megteheti profilja frissítésével weboldalaink egyikén.

Emellett e-mailt is küldhet nekünk a következő címre: p.kolonics@eth.hu, vagy rákattinthat a leiratkozási hivatkozásra bármelyik marketing-e-mailben, amelyet Önnek küldünk.

 1. MELLÉKLET - ÍGY LÉPHET KAPCSOLATBA A HELYI FELÜGYELETI HATÓSÁGGAL

Az ország, ahol Ön igénybe veszi az Euro-Tools Hungary Kft. szolgáltatásait, vagy szolgáltatásokat biztosít az Euro-Tools Hungary Kft. részére: Magyarország

A helyi felügyeleti hatóság adatai: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A következő módokon léphet kapcsolatba velük:

 • Telefon: (+36) -1-391-1400
 • Postai cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Fax: (+36)-1-391-1410
 1. MELLÉKLET – ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK ORSZÁGSPECIFIKUS VÁLTOZATAI

JOGHATÓSÁG: Magyarország

 1. MELLÉKLET – SÜTIK LISTÁJA

Süti listája a teljesség igénye nélkül:

 • Google Analytics

5.MELLÉKLET – ELEKTRONIKUS BEJELENTKEZÉS AZ ADATVÉDELMI NYÍLVÁNTARTÁSBA

Bejelentkezésünket 2018. 04. 16-én megtettük, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság felé a következő formanyomtatványok beküldésével.

 • Munkavállalók és Jelentkezők
 • Ügyfél kapcsolat
 • Webáruház felhasználók Euro-Tools Hungary Kft. Hatálybalépés dátuma: 2018. 05. 24. verziószám: ETH_ASZ_1.0
 • Hírlevél
 • Kamera rendszer

SZÓJEGYZÉK

 • Jelentkezők – ide tartoznak az Euro-Tools Hungary Kft-nél meghirdetett állásokra jelentkező személyek, beleértve az állandó, részmunkaidős és ideiglenes álláshelyeket és szabadúszó állásokat is.
 • Ügyfelek – bár ez a fogalom önmagáért beszél, ide tartoznak az ügyfeleink és mindenki más is, akik részére az Euro-Tools Hungary Kft. szolgáltatást biztosít, árut értékesít az üzleti tevékenysége részeként.
 • Törlés – bár arra törekszünk, hogy véglegesen töröljük az Ön személyes adatait, miután elérték a megőrzési időtartamuk végét, vagy erre vonatkozó érvényes kérelmet kaptunk Öntől, bizonyos adatok továbbra is a rendszerünkben maradhatnak, például ha felülírásra várakoznak. A mi szempontunkból ezek az adatok használaton kívülre kerültek; ez azt jelenti, hogy ha egy archívumban meg is találhatók, semelyik operációs rendszerünk, folyamatunk vagy Munkavállalónk nem férhet közvetlenül hozzá.
 • Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) – az Európai Unió egy olyan jogszabályi eszköze, amelynek célja az európai adatvédelmi jogszabályok harmonizálása. Hatálybalépési dátuma 2018. május 25. mindenhol ennek megfelelően kell hivatkozni rá, beleértve minden országos jogszabályt is, amely alkalmazza.
 • Munkavállalók – ez azokat a munkavállalókat és gyakornokokat jelenti, akik közvetlenül részt vesznek az Euro-Tools Hungary Kft. üzleti tevékenységében (vagy akik már elfogadtak egy erre vonatkozó ajánlatot), és bizonyos egyéb dolgozókat is magában foglal, akik szolgáltatásokat biztosítanak az Euro-Tools Hungary Kft. számára (bár nem minősülnek alkalmazottnak).
 • Beszállítók – azokra a partnerekre és vállalatokra (beleértve az egyéni vállalkozókat is), illetve a tipikustól eltérő munkavállalókra (például független alvállalkozók vagy szabadúszó munkavállalók) vonatkozik, akik szolgáltatásokat biztosítanak az Euro-Tools Hungary Kft. részére.
 • Webhelyfelhasználók – minden olyan személy, aki megnyitja az Euro-Tools Hungary Kft. valamely webhelyét.